De VERS-app
De VERS-app wordt gebruikt bij de Vaardigheidstraining Emotie Regulatiestoornis.
Door het dagelijks invullen van een Situatiepan en wekelijks invullen van een VERS-schaal krijg je een goed overzicht over het verloop en de hoogte van je emotieproblemen en welke vaardigheden helpen om emoties beter te reguleren.
Waarbij de VERS-app ondersteuning biedt: (Klik hier voor introductie)
1. Bij het opstellen van Situatiepannen
2. Bij het opstellen van Week-overzichten van Situatiepannen
3. Bij het opstellen van Emotie Hanteringsplannen
4. Bij het opstellen en berekenen van VERS-Schalen (Klik hier voor introductie)
5. Bij het opstellen en berekenen van Gedragsvaardigheidprioriteiten
6. Bij het opstellen en berekenen van Schema‘s
Alles kan overzichtelijk worden opgeslagen en kan altijd weer worden bekeken en (her)gebruikt. Tevens kan alles netjes worden afgedrukt en/of in een vorm beschikbaar worden gemaakt die aan belangstellenden kan worden verzonden.
Om werkelijk alles bijelkaar te hebben zijn ook de (gesproken) ontspaningsoefeningen via de VERS-app beschikbaar.
Mail opmerkingen, suggesties of kritiek aan jboukens@gmail.com


Installeer
de VERS-app
Klik op 'Installeer' en: de VERS-app wordt op jouw computer geïnstalleerd. Op je bureaublad komt dan een icoontje voor de VERS-app en je hoeft niet meer terug naar deze website om de VERS-app op te starten.
De geïnstalleerde VERS-app werkt ook als je geen internet verbinding hebt.
(Als installeren niet lukt: kijk dan onderaan deze pagina!)

Bekijk
VERS-app voor Android
Klik op 'Bekijk' en: zie beschrijving van de VERS-app voor Android telefoon en tablet.
De VERS-app voor telefoon en tablet kan worden gebruikt samen met de VERS-app de computer.
De VERS-gegevens van de telefoon of tablet kunnen namelijk worden samengevoegd met de VERS-gegevens op de computer (en vice versa).
Voor het samenvoegen van de gegevens is er de 'Synchroniseer' functie in het 'Diversen' menu.
(Het installeren van de Android VERS-app moet op je telefoon of tablet gebeuren!)

De VERS-app, een overzicht
Het hoofd menu:
Zo ziet het hoofdmenu van de VERS-app er uit:

De Situatiepan:
In de Situatiepan beschrijft de cursist de situatie waar in hij/zij zich bevindt.
Een (niet ingevulde) Situatiepan ziet er zo uit:

Het pannetje of de datum is te veranderen door er op te klikken.
Bij het bewerken van tekst geeft een klik op de rechtermuisknop de volgende opties:

'Gevoel invoegen': presenteert de lijst van woorden voor gevoelens waaruit gekozen kan worden om in te voegen.
'Activiteit invoegen': presenteert de lijst van woorden voor kalmerende activiteiten waaruit gekozen kan worden om in te voegen.
'Bekijk Schemas': laat het laatst gemaakte Schema overzicht zien.
'Bekijk Gedragsvaardigheden': laat het laatst gemaakte Gedragsvaardigheidprioriteiten-overzicht zien.

Het Weekoverzicht Situatiepannen:
In Het Weekoverzicht Situatiepannen beschrijft de cursist elke dag de situatie waar in hij/zij zich bevindt.
Een (niet ingevuld) Weekoverzicht ziet er zo uit:

Bij 'Toegepaste vaardigheden' moet op 'Klik hier voor checklijst' worden geklikt om de checklijst te krijgen. (De zelfde als bij de enkele Situatiepan.)
Als op het pannetje wordt geklikt krijgt men de volgende opties:
'Verander de Pan': om het pannetje te veranderen.
'Begin de week op een andere dag': om de week op een andere dag te laten beginnen.
'Voeg Situatiepan in': om een Situatiepan in te voegen.
'Sla Situatiepan op': om de Situatiepan op te slaan.
Bij het bewerken van tekst geeft een klik op de rechtermuisknop de zelfde opties als bij het bewerken van een enkele Situatiepan.

Het Emotie Hanteringsplan:
In Het Emotie Hanteringsplan beschrijft de cursist voor elk van de vijf 'pannetjes', hoe hij/zij zich voelt,denkt en gedraagt en hoe er gehandeld moet worden.
Het voorbeeld Emotie Hanteringsplan ziet er zo uit:

Bij het bewerken van tekst geeft een klik op de rechtermuisknop de zelfde opties als bij het bewerken van een enkele Situatiepan.

De VERS-schaal:
Van de cursist wordt verwacht dat elke week een VERS-schaal wordt ingevuld.
Een (niet ingevulde) VERS-schaal ziet er zo uit:

De datum is te veranderen door er op te klikken.
De VERS-app berekent alles, maakt een grafiekje en een samenvatting. Dat ziet er dan bijvoorbeeld zo uit:
Ingevulde VERS-schalen worden bewaard in een overzicht:
Het overzicht toont het verloop van de VERS-schaal. Inclusief de verhouding van de onderdelen A,B, en C:
Als op een grafiekje wordt geklikt krijg je de samenvatting weer te zien.


Het Gedragsvaardigheidprioriteiten-overzicht:
Van de cursist wordt verwacht een overzicht te maken van de Gedragsvaardigheidprioriteiten.
Een (niet ingevuld) Gedragsvaardigheidprioriteiten-overzicht ziet er zo uit:

De VERS-app berekent de scores en maakt een samenvatting waarin de onderwerpen op score zijn gesorteerd. Dat ziet er dan bijvoorbeeld zo uit:


Het Schema overzicht:
Van de cursist wordt verwacht een overzicht te maken van de Schema's die de gedachten beheersen.
Een (niet ingevuld) Schema overzicht ziet er zo uit:

De VERS-app berekent de scores en maakt een samenvatting waarin de onderwerpen op score zijn gesorteerd. Dat ziet er dan bijvoorbeeld zo uit:


De Ontspanningsoefeningen:
Ontspanningsoefeningen kunnen worden beluisterd via het volgende menu:.

Als de Ontspanningsoefeningen nog niet op de computer staan krijgt men de optie om de Ontspanningsoefeningen te 'downloaden'.


Installeer
Als de VERS-app niet geïnstalleerd of opgestart kan worden:
De VERS-app is geprogrammeerd in Java en moet op elke computer kunnen worden uitgevoerd. Echter, vanwege de beveiliging van jou computer of andere instellingen, installeert of start de VERS-app soms niet.
Bij Google-chrome werkt installeren niet.
Via Microsoft-Internet Explorer lukt het starten en installeren van de VERS-app vaak wel.
Als Microsoft-Internet Explorer niet je standaard browser is:
(Klik linksonder op je scherm en dan op Alle programma's en klik dan op: Internet Explorer.)
Als Internet Explorer is opgestart: plak dan boven in: http://jaap.tcits.nl/vers/ en druk dan op enter. (Je krijgt dan weer deze pagina.)
Je kunt dan alsnog proberen de VERS-app te installeren of op te starten.
Let op dat je toestaat dat de browser de geblokkeerde inhoud toestaat!. (Onderaan de pagina klikken op "Geblokkeerde inhoud toestaan")
OF:
Start Microsoft-Internet Explorer en plak daar boven in: http://jaap.tcits.nl/Vers/VersApplet.html
en druk dan op enter. Dan voer je de VERS-app eenmalig uit.
OF:
Klik linksonder op je scherm (Waar je ook op klikt als je wilt afsluiten).
Je ziet dan een menu waarin onderaan een invul-vakje staat om een (Zoek)opdracht te starten.
Kopiëer de tekst: javaws http://jaap.tcits.nl/Vers/Vers.jnlp en plak deze in het invul-vakje. Druk dan op enter.
De VERS-app moet dan worden geïnstalleerd.

Soms is de 'Firewall' zodanig geconfigureerd dat niets op je computer wordt toegelaten, probeer het dan een keer terwijl de 'Firewall' uitstaat.
Als 'Installeer de VERS-app' niet werkt, kan dat zijn omdat Java niet is geïnstallerd. Installeer dan Java. (Klik op 'Installeer' hiernaast.) Als het installeren van Java gereed is: klik dan weer op 'Installeer de VERS-app'(boven aan de pagina) om de VERS-app te installeren.
Als 'Installeer de VERS-app' nog niet werkt, probeer dan 'Start de VERS-app'.
Werkt 'Start de VERS-app' ook niet, Dan kan het zijn dat de 'Java-plugin' in je brouwser niet is aangezet Zet dan in je browser 'Java-plugin' aan.
Waarschuwing bij Java versie 7:
1. Ga naar het configuratiescherm
2. Dubbelklik op Java
3. Je ziet nu het Java Control Panel. Klik op Security (Beveiliging)
4. Klik op de knop Edit Site List (Lijst met websites bewerken).
5. Je komt nu op de pagina Exception Site List, klik op Add (toevoegen).
6. Vul daar de referentie naar de vers-site in (http://jaap.tcits.nl/vers/) en klik op Add (toevoegen).
7. Je krijgt dan een waarschuwing. Klik op Continue (Doorgaan)
8. Je gaat dan terug naar de vorige pagina. Klik op OK.
9. Je gaat dan terug naar het het Java Control Panel. Klik op OK.